Foto fra Offshore, ( skip og rigger )
Mail to
Oppdatert: 21.04.2015
All Rights Reserved
Mail to
All Rights Reserved.
Foto av skip tilhørende/drifta av Remøy Shipping, Fosnavåg